REISEVILKÅR/BESTILLINGSVILKÅR, 05/11, OPPDAL BOOKING – HISTORISKE TRØNDELAG
 
Disse generelle vilkårene gjelder mellom Oppdal Booking AS på vegne av reisemål Historiske Trøndelag v/Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS og den som selv eller gjennom andre inngår avtale med som Gjest/Kunde i henhold til bekreftelsen. Avtalen kan gjelde boenhet, kjøp av andre produkter og tjenester eller en kombinasjon av disse.
 
GENERELL INFORMASJON
Kontroller bekreftelsen du mottar. Det er kundens ansvar å kontrollere at ankomst- og avreisedato er korrekt. Dette dokumentet bekrefter reservasjonen vi har foretatt. Da reisedokumentet er vår kontrakt, er det viktig at kunden kontrollerer at dette er i samsvar med bestillingen. Eventuelle bemerkninger må fremsettes straks. Ved betaling aksepteres disse reisevilkår.
 
ALDER VED BESTILLING / OPPHOLD
· Aldersgrense ved bestilling av overnattingsenheter er fylte 18 år.
· Den som bestiller må bo i enheten under hele oppholdet, og er ansvarlig for at reisevilkårene overholdes av alle som bor i enheten.
· For organiserte grupper og reiseselskap med leder og for familier gjelder ikke ovennevnte aldersbegrensninger.
· Legitimasjon kan kreves forevist av alle i reisefølget ved innsjekk.
 
BETALINGSBETINGELSER
Din bestilling kan betales med Visa, Euro – eller Mastercard.
 
NÅR ER BESTILLINGEN MIN BINDENDE?
Bestillingen må betales med kredittkort ved bestillingstidspunktet ved online bestilling og er bindende i det øyeblikk den er betalt.
 
HVA GJELDER DERSOM JEG VIL AVBESTILLE?
Du kan avbestille muntlig eller skriftlig til oss på telefon +47 72 40 08 00 eller e-post post@oppdalbooking.no. Eventuell tilbakebetaling av forhåndsbetaling avhenger av følgende vilkår:
 
-          Avbestilling av hele pakken før 40 dager før avreise; Refusjon av hele beløpet mot et avbestillingsgebyr.
-          Avbestilling av hele pakken mellom 40 og 21 dager før avreise; Refusjon av 50 % av reisens pris.
-          Avbestilling av hele pakken 21 dager eller senere før avreise gir ingen refusjon.
 
24 timer henstand: Dersom det er mer enn 30 dager til ankomst og mindre enn 24 timer siden bestillingen ble gjort, tillater vi avbestilling av samtlige reiseprodukter/tjenester såfremt vi ikke er bundet av underleverandører med strengere krav.
 
Ved dokumentert sykdom og at produktet ikke lykkes videresolgt til annen kunde, anbefales å bruke egen reiseforsikring.
Andre reiseprodukter/tjenester enn de som beskrevet ovenfor refunderes ikke ved avbestilling.
 
 
OM DET SKJER MEG NOE?
Vi anbefaler at du har egen avbestillingsforsikring. Denne kan kjøpes hos ditt eget forsikringsselskap eller Europeiske Reiseforsikting. Svært mange kredittkort har innebygget reiseforsikring ved betaling med kredittkortet.
 
ANSVAR UNDER REISE/OPPHOLD
 
· Gjest/Kunde plikter å behandle boenhet, lokaler, inventar og utstyr i og i tilknytning til produktleverandør på en slik måte at ingen skade eller unødig slitasje oppstår, samt å følge alle husordensregler som gjelder ved det aktuelle anlegg, hotell, etc.
· Gjest/Kunde er erstatningspliktig overfor utleier for tap og skade som påføres bygning eller inventar. Gjest/Kunde plikter å betale utleier for ekstrakostnader som skyldes leietakers/kundens/gjestens og medreisendes adferd.
 
HEVINGSRETT VED KUNDENS/GJESTENS MISLIGHOLD AV AVTALEN
Produktleverandør/Oppdal Booking kan heve avtalen med umiddelbar virkning hvis Gjest/Kunde: opptrer støyende eller for øvrig er til sjenanse for andre gjester/kunder; eller begår hærverk eller for øvrig ikke behandler produktleverandørens gjenstander med tilbørlig aktsomhet; eller benytter boenheten til ikke- godkjent formål; eller på annen måte vesentlig misligholder noen av de herværende reisevilkår eller opptrer i strid med vanlig skikk og bruk.
 
Heves avtalen plikter gjest/kunde og dennes selskap umiddelbart å forlate boenheten. Gjest/Kunde har ingen rett til refusjon av innbetalt beløp for det gjenværende del av produkt/eieperiode. I tillegg kan Produktleverandør/Oppdal Booking AS kreve erstattet alt øvrig tap misligholdet måtte påføre denne. Gjest/Kunde samtykker i at Produktleverandør/Oppdal Booking AS kan fjerne dennes eiendeler og stenge boenheter hvis vilkårene for heving er til stede og fraflytting ikke skjer etter pålegg om dette.
 
KLAGER PÅ STEDET
Dersom gjest/kunde/leietaker ved ankomsten er misfornøyd med produktets tilstand eller andre forhold, ber vi om at dette snarest tas opp med resepsjon eller til oppgitt kontakttelefon for produktet, slik at produktleverandør har mulighet til å rette opp dette under oppholdet. Klager må rettes til resepsjonen/kontakttelefon ankomstdag. Feil som oppstår under oppholdet må underrettes hotell/kontaktperson umiddelbart, slik at vi har mulighet til å rette på dette. Dersom dette ikke fører frem skal kunden kontakte Oppdal Booking AS.
 
GRUPPER/TUROPERATØRER
Enkelte vilkår avviker for grupper/turoperatører. Minimumskrav til gruppestørrelse kan variere for ulike produkter. Følgende vilkår gjelder kun grupper/turoperatører:
 
-          Betalingsbetingelser
o   Alle bestillinger forhåndsbetaltes til bookingselskapet
o   Betaling skjer med kort eller forskuddsfaktura
o   Oppholdet forskuddsfaktureres med forfall pr. 30 dager før ankomst.
 
-          Avbestillingsregler
o   Avbestilling av hele pakken før 40 dager før avreise; Refusjon av hele beløpet mot et avbestillingsgebyr.
o   Avbestilling av hele pakken mellom 40 og 21 dager før avreise; Refusjon av inntil 15 % av reisens pris, dog med unntak for eventuell minimumspris.
o   Avbestilling av hele pakken 21 dager eller senere før avreise gir ingen refusjon 
 
-          Friplasser: 1 friplass pr. 15. personer (gjelder overnatting, inngangsbilletter, servering og andre aktiviteter) og gjelder for guide/bussjåfør.
 
-          Pakkereiseloven: Dersom kunden er en turoperatører eller en profesjonell virksomhet/bedrift, gjøres unntak for Pakkereiselovens bestemmelser. Slik omsetning vil ikke være dekket av Bookingselskapets medlemskap i Reisegarantifondet.
 
ANNET
· Tidspunkter for innsjekk/utjsekk varierer ved ulike hoteller/overnattingssteder. Kunden plikter å holde seg informert og følge de tider som gjelder ved det aktuelle overnattingsstedet.
· Barneseng, barnestol, og andre særskilte behov avtales direkte til hotellet/overnattingsstedet. Oppdal Booking stiller ikke ansvarlig for avtaler kunden gjør dirkete med produktleverandør.
· Ved driftsproblemer med internett-tilknytning ved hoteller og lignende står ikke Oppdal Booking ansvarlig.
·Reisepakker omfattes pakkereiseloven.
 
 
ANGRERETT
Angrerett gjelder ikke for tjenester hvor selger ved avtaleinngåelse forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom (overnatting, billetter, etc) med grunnlag i loven om angrerett § 19 punkt b: Unntak fra og begrensninger i angreretten.
 
FORBEHOLD
Oppdal Booking AS står ikke ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter og andre forhold utenfor vår kontroll. Vi tar forbehold om feil på våre hjemmesider og i våre trykksaker.
 
OPPBEVARING, VERDISAKER OG BAGASJE
Oppdal Booking er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for tapt eller skadet bagasje. Eksempel, men ikke begrenset til som sådan, er bagasje oppbevart i hytte, leilighet, under utførelse av aktivitet, under reise, etc.
 
Hotell har i henhold til loven rett til å, som en sikkerhet for tilgodehavende hos gjester, holde tilbake reisegods og i noen tilfeller, etter spesifikke regler, endog selge det. Verdisaker kan som regel oppbevares i hotellets safer. Forlat ikke bagasje uten tilsyn i lobbyen. Enkelte hotell kan oppbevare bagasje i et avlåst bagasjerom. Hotellet har ansvar for at dine eiendeler ikke blir stjålet når de oppbevares i hotellets avlåste rom, som safer og spesielle bagasjerom med mindre annet er opplyst skriftlig eller muntlig, dog er det vanlig at oppbevaring i bagasjerom o.l. skjer på eget ansvar. Er dine eiendeler av spesielt høy verdi, plikter du å opplyse hotellet om dette – ellers er ikke hotellet erstatningspliktig for den fulle verdien av dem. Hotellet har ingen plikt til å oppbevare eiendeler som er av høy verdi. Hotellet har ingen streng ansvarsplikt overfor eiendeler som du oppbevarer på hotellrommet.
 
FORCE MAJEURE
Partene kan tre ut av denne avtale dersom produktet ikke kan stilles til disposisjon på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd på vann- eller el - tilførsel og lignende hendelser som verken utleier eller leietaker kunne forutse eller påvirke.
 
TVIST
Eventuell tvist vedrørende leieforhold/handel skal løses i Sør Trøndelag Tingrett.